Renovering/vedligehold

Mange af vores ejere ønsker at forny eller ombygge lejligheden eller installationer i lejligheden.

For at sikre at ombygningen sker efter gældende retningslinjer og lovkrav, skal du kontakte bestyrelsen med en beskrivelse af dit projekt. Dette forebygger desuden, at der sker fejl.

Nogle ombygningsarbejder kræver en godkendelse fra bestyrelsen og eventuelt også byggetilladelse fra kommunen. Hvis du har lavet installationer i strid med regler og lovkrav, kan du risikere pålæg om for egen regning at rette op på arbejdet.

Læs mere om ejendommen og dens installationer i de øvrige menupunkter. 

Læs mere under §14 i vores husorden.

Huskeliste:

  • Inden projektet: Kontakt bestyrelsen og undersøg lovgivningen
  • Lad være med at bestille og igangsætte arbejdet, inden du har godkendelser på plads samt kendskab til gældende regler. Det er ikke mindst for din egen skyld.
  • Under projektet: Overhold husorden og vedtægter - onsdag er håndværkerdag, hvor vandet om nødvendigt kan lukkes kl. 8-16.

Vinduer/ døre/ altaner

Bemærk at vedligehold og renovering af; vinduer, døre og altaner, er suppleret af sin egen side, i menuen til venstre.


NYE GODKENDELSER FRA BESTYRELSEN:

Tilladelse til etablering af ekstra tagvindue mod gård (2018)

En ejer ønskede at etablere et ekstra tagvindue (skråvindue) ud mod gården i et rum, der var mørkt. Bestyrelsen godkendte ansøgningen mod betingelse af, at vinduet havde samme udseende som de øvrige tagvinduer, som allerede eksisterede, og at det blev udført fagligt korrekt.

Taghætte på 3. sal (2018)

I forbindelse med at en beboer i en 3. sals-lejlighed ønskede etablering af nyt køkken andet sted i lejligheden, var det et krav fra kommunen, at der etableres mekanisk udsug (emhætte) med seperat taghætte. Dette godkendte bestyrelsen. 

Taghætten skal være i forpatineret zink, så den bliver grålig. Højden er 45 cm fra rørets synlige start og op til underkanten af hætten. Taghældningen er 50 grader. Taginddækningen skal være i blygrå wakaflex.

Taghætten skal etableres på tagsiden, der hælder ind mod gården. Se foto-eksempel i vedhæftede dokument. Dette foto kan sendes som forlæg til blikkenslager.

En ejer anvendte med godt resultat MO Blik (blikkenslager Mikael Kristensen) til at udarbejde selve taghætten.

BEMÆRK, at arbejdet skal godkendes af bestyrelsen både forud for og efter udført arbejde, eftersom arbejdet skal udføres forsvarligt, fordi taget er en vigtig del af bygningens klimaskærm, der skal holde fugt ude. Hvis arbejdet ikke udføres forsvarligt, vil bestyrelsen få det udbedret for ejers regning.