Det blev på foreningens generalforsamling i 2021 besluttet at man ville påbegynde renovering af de 28 trappeopgange. Denne side skal hjælpe med at afklare nogle af de spørgsmål der måtte være fra interessenter (f.eks. ejere og beboere).

Arbejdet startede i september 2021, og forventes afsluttet i maj 2022.

Entreprisen vil blive udført af Jørgen Holm AS - Maler– og Hovedentreprenør, og renoveringen vil bl.a. bestå af:

  • malerarbejde i forbindelse med ejendommens 28 trappeopgange, herunder vægge, lofter, løb, alt synligt træværk, lysninger, døre til lejligheder, trapper, håndlister og kældergulve
  • maling af alle hoved/gadedøre, ud-. og indvendigt
  • opsætning af ny belysning samt røgalarmer
  • lægning af ny linoleumsbelægning
  • nye terrazzogulve
  • udbedring af samtlige skader, revner, sætninger mm.
  • opsætning af lydlofter