Kælderrum

 

Brugsret

Alle lejligheder tildeles brugsretten til et kælder- eller loftsrum.

OBS: Ved salg forbeholder bestyrelsen sig ret til at omfordele rum, der er brugsret til.

Læs mere under paragraf 8 i vores husorden.