Foreningen og bestyrelsen


Ejerforeningen Seierøehus

Ejerforeningen Seierøehus er en forening af ejerne af de i alt 239 lejligheder og butikker samt 10 garager, på adresserne;

Sjælør Boulevard 20-42, Mozartsvej 26-30, Offenbachsvej 19-39 og Borgmester Christiansensgade 2-4.

Foreningen har til formål at varetage ejernes anliggender - såvel enkelte som fælles - der er knyttet til at være ejer af en lejlighed.

 Bestyrelsen

På generalforsamlingen vælger ejerne bestyrelsen; ejere der frivilligt påtager sig at varetage ejernes interesser i forhold til at være beboer/ejer i ejendommen Seierøehus. 

Administrator

Til varetagelse af mange af de daglige, administrative opgaver vores forening kræver, ansætter bestyrelsen efter generalforsamlingens godkendelse, en administrator for ejerforeningen. 

Administrator varetager et officielt arkiv over alle underskrevne referater, officielle rapporter osv. Dokumenter kan findes via Probo.

Generalforsamling

En gang om året mødes ejerne til generalforsamlingen, hvor foreningens økonomiske rammer fastlægges (herunder fastsættelse af fællesudgifternes størrelse), evt. problemer debatteres, og opgaverne og ønskerne til det kommende år prioriteres. 

Vedtægter

På generalforsamlingen har medlemmerne godkendt foreningens vedtægter, de regler der skal hjælpe til at sikre driften af, og dermed værdien af vores ejendom. 

Se vedtægter her

Husorden

Med baggrund i vedtægterne udformer bestyrelsen ejendommens husorden.

Med 239 lejligheder er vi mange i ejendommen, der er fra trediverne og derfor ikke har de tykkeste vægge. Ikke mindst derfor er det vigtigt, at vi alle viser hensyn. Derfor er der i vores husorden opstillet nogle generelle regler og retningslinjer for dermed at sikre os alle de bedst mulige rammer for vores liv i ejendommen.

Se husorden her


Bestyrelsen for E/F Seierøehus

Bestyrelsen i ejerforeningen Seierøehus består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, valgt på ejerforeningens generalforsamling. Bestyrelsen har konstituereret sig selv efter endt generalforsamling.

Adresse

Bestyrelsen E/F Seierøehus
Offenbachsvej 37, kld.
2450 København SV

E-mail

E-mails sendt til denne mail-adresse modtages af alle bestyrelsesmedlemmer:

bestyrelsen@seieroehus.dk

Såfremt der sendes mails direkte til den enkelte bestyrelsesmedlem kan der forventes længere svartid, da mailen ikke nødvendigvis bliver læst ved fravær som for eksempel ferie eller sygdom. Der opfordres derfor kraftigt til altid at sende e-mails til bestyrelsen@seieroehus.dk direkte eller at lade bestyrelsen være cc. på henvendelsen.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen holder et fast møde hver måned, undtaget juli og december. Derudover afholdes udvalgsmøder omkring særlige opgaver samt ekstraordinære bestyrelsesmøder efter behov.

 

Bestyrelsens sammensætning

♦ Formand
Fatima Sabir
fsa@seieroehus.dk

♦ Næstformand
Christian Myrndorff
cmy@seieroehus.dk

♦ Bestyrelsesmedlem
Hans Christian Hansen
hc@seieroehus.dk

♦ Bestyrelsesmedlem
Thea Linnea Pinét
thea@seieroehus.dk

♦ Bestyrelsesmedlem
Magnus Falk
magnus@seieroehus.dk

♦ 1. suppleant
Søren Stener
stener@seieroehus.dk

♦ 2. suppleant


Ejerforeningens administrator


Ved spørgsmål vedrørende betaling af fællesudgifter, ejerskifte, fremleje m.v. rettes henvendelse til ejerforeningens administrator.

Boligexperten Administration A/S

Kontaktperson: Steffen Boesdal

Tlf.: 33 29 12 57 (man-fre, kl. 10-14)

Adr.: Vesterbrogade 12, 1620 København V

Mail: boesdal@boligexperten.dk

Web: www.boligexperten.dk

 

Administrator varetager bl.a.:

Opkrævning af fællesudgifter, regningsbetaling, regnskabsførelse, forbrugsregnskaber (indberetninger/reguleringer af varme- og vandregnskaber), lønstyring, forsikringssager.

 

Ejendommens forsikring

Forsikringsskader der hører under ejendommens forsikring anmeldes på forsiden af www.boligexperten.dk. Derudover skal ejerforeningens varmemester eller bestyrelse orienteres om skaden, og at anmeldelse af skaden er sket.

 

Web beboere - online dokumenter

På PBS-udtog fra ejerforeningen er der påført brugernavn og adgangskode til Web Beboere.
På administrators hjemmeside, www.boligexperten.dk, kan man dermed logge ind på forsiden og få adgang til mange dokumenter.

Ejendomsservice

 

E/F Seiereøehus har ansat firmaet Green Circle til at varetage den daglige drift af ejendommen.

GreenCircle står bl.a. for den daglige renholdelse, småreperationer, pleje af grønne arealer ligesom bestilling af navneskilte og ekstra nøgler.

 

Den daglige drift:

Du kan kontakte Andreas Kofod fra AK Entreprise og ejendomsservice direkte på hverdage mellem kl. 8 og 16 på tlf.nr. 30 44 60 01 eller mail seieroehus.ejendomsservice@gmail.com.

Akut skade:

Ved akut skade skal man også ringe til Andreas Kofod på tlfnr. 30 44 60 01. Denne ordning skal sikre hurtig indgriben ved alvorlige hændelser uden for normal arbejdstid.

HUSK!!!! Kun telefoniske henvendelser udenfor "normal arbejdstid" (hverdage mellem kl. 8 og 16) ved akutskade som for eksempel et sprængt vandrør, oversvømmelser o.lign. 

Generalforsamling

Find referatet fra senest afholdte generalforsamling under officielle dokumenter.