Vinduer

 

Vedligehold af vinduer, døre og altaner

Som ejer i Seierøehus har du nogle forpligtelser med hensyn til vedligehold af din lejlighed. Disse forpligtelser fremgår naturligvis af vedtægterne og Husordenen. I Seierøehus inkluderes der af historiske årsager et par atypiske ekstra områder i dine forpligtelser; vinduer, døre og altan.

Du er i henhold til vedtægterne som ejer forpligtet til at vedligeholde dine vinduer og altandørs ydre fremtræden, så de fremstår præsentabelt, i overensstemmelse med ejendommens øvrige udseende.

 

Efter udskiftning af vinduer og altandør skal arbejdet godkendes

I Seierøehus er den enkelt ejer selv ansvarlig for eventuel udskiftning af vinduer og altandør. Ved udskiftning af vinduer og/eller altandør skal foreningens bestyrelse og ejendomsinspektøren kontaktes, og det endelige arbejde skal godkendes, da det skal sikres at de nye vinduer fremstår med samme profil og generelle udseende som i resten af ejendommen.

Tekniske krav

I forbindelse med energirenoveringen 2018/19 har en større gruppe beboere fået nye vinduer af fabrikatet Frovin, der er et kvalitetsvindue. Dette fabrikat kan bestyrelsen anbefale, men hvis man foretrækker et andet fabrikat, skal vinduerne være i samme udseende og udformning.

De skal udvendigt holdes/males i farven RAL 1015, og derudover er du ansvarlig for at fugninger, karme og dørtrin holdes i en stand, så der ikke opstår skade på ejendommen. 

Vinduer og altandøre skal i udformning have samme udformning og udtryk som i resten af ejendommen. Det vil sige, at der skal være samme antal fag mv. som i tilsvarende lejligheder.

Vinduer skal være trævinduer m. tilhørende anverfere og stormkroge. Derudover skal vinduer være af minimum energiklasse B og være 2-lags termorude, hvor yderste rude er en lydrude. Vinduer og altandøre skal desuden også være forsynet med friskluftsventiler. Friskluftsventiler er et krav af hensyn til indeklimaet, men det vil være muligt at få dispensation i lejligheder ud til Borgmester Christiansens Gade og Mozartsvej på grund af støj.

I vinduer af 4 fag skal der leveres 2 stk. friskluftventiler. I det ”lille” 2-fags vindue på siden af karnapper, ud mod altanen, skal der ikke være friskluftsventil i. 
 

Altandøre i stuen, 1. sal og på 2. sal skal leveres som vinduesdøre. Altandøre på 3. sal skal leveres med et glasfelt i hele altandøren der går fra top til bund i hele rammen, hvilket vil sige, at der ikke skal være en fyldningsplade under ruden i de fremtidige altandøre, vinduet ved siden af skal leveres med ovenstående specifikationer på nær friskluftsventil, da den vil være i altandøren. 

Ejendomsinspektør skal godkende resultatet

Efter færdiggjort udskiftning af vinduer, bedes du kontakte ejendomsinspektøren, så inspektøren kan godkende, at arbejdet er udført forsvarligt og efter foreningens fælles standarder. Årsagen er, at vinduerne er en del af bygningens klimaskærm, der skal holde potentielt skadelig fugt ude af murværk.