Altaner

 

Regler for altaner

  • Det er ejerens ansvar at holde fugle fra at slå sig ned på altanen.
  • Altanerne samt væggene må ikke males.
  • Det er ikke tilladt at grille med kul på altanerne.
  • Tøj må ikke tørres på altanerne over rækværkets højde.
  • Der må ikke monteres noget på murene.
  • Der må ikke spilles musik på altanerne.
  • Planter skal vandes med forsigtighed af hensyn til underboerne.
  • Altanerne må ikke indhegnes med net eller lignende.

 

Vedligehold af 3. sals altaner

Beboerne har ansvar for en del af vedligeholdelsen af altanerne.
Rengøring af altanbunden: Fejes og skyldes med vand. Hvis meget beskidte kan de vaskes i lidt sæbevand. Der må ikke anvendes syreholdige rengøringsmidler, og der må ikke anvendes vejsalt.

Husk! - at der ikke må bores huller i hverken væggene eller bunden.
Bunden/gulvet må under ingen omstændigheder males. Eternitpladerne på altanens inderside må males i valgfri farve.
Ved tvivlsspørgsmål, kontakt ejendommens varmemester.

Hvis der er etableret afløb på altanen, skal ejeren sørge for at afløbet altid er funktionsdygtigt og renset. I tilfælde af skade på grund af misligholdelse, skal andelshaveren for egen regning udbedre skaden. Sker dette ikke, kan foreningen igangsætte udbedring af skaden for ejers regning.