Udlejning af lejlighed

 

Ingen beboelsespligt

Der er i ejerforeningen ikke beboelsespligt for lejlighederne, men bemærk;

  • at lejlighederne skal opvarmes i vinterperioden, for at sikre såvel lejligheden som ejendommen mod fugtskader
  • at ejer skal oplyse adresse hvortil informationer og opkrævninger kan ske
  • at ejer skal sikre at der ved oversvømmelser af kældre, bliver taget hånd om fugt/vand der er trængt ind i kælderrum
  • at Københavns Kommune kan have krav om, at lejlighederne skal beboes.

 

Udleje

Det er tilladt at udleje sin lejlighed, men bemærk;

  • at ved udleje af en ejerlejlighed skal en kopi af lejekontrakten tilsendes administrator
  • at ejer har det fulde ansvar for, at beboerne overholder ejerforeningens vedtægter og husorden.

 

Information videreformidlet fra vores administrator Boligexperten:

Ting du skal være særligt opmærksom på, når du udlejer din bolig: 


I kontraktens § 11 "særlige vilkår" nedentående inkluderes:

  • "Lejer er gjort særligt opmærksom på, at E/F Seierøehus over for denne har samme beføjelser som udlejer, i tilfælde af lejers eventuelle overtrædelser af lejers forpligtelser i henhold til Lejeloven eller i tilfælde af overtrædelse af ejerforeningens til enhver tid gældende husorden. Lejer har således med sin underskrift på nærværende lejekontrakt accepteret, at ejerforeningen i ovenstående tilfælde kan optræde som selvstændig procespart over for lejer." 

Dette punkt er vigtigt, da det giver en større sikkerhed for, at lejer kan opsiges (læs mere om opsigelse af lejere her).

Du kan downloade standardkontrakten gratis på Boligministeriets hjemmeside her: ny lejekontrakt.

Særligt i forhold til forbrugsregnskaber ved udlejning af din bolig:

Det forholder sig sådan, at hvis vand- og varmeregnskab bliver udsendt for sent i forhold til de fastsatte tidsfrister, der er i loven, kan man som lejer nægte at betale en efterregning. Dette skal man være opmærksom på som udlejer, da man i værste tilfælde kan komme til at hænge på regningen selv.