Tøjvask


Vaskerier

Der findes tre vaskerier i ejendommen. Hvert vaskeri er udstyret med to vaskemaskiner og en tørretumbler. Vaskerierne er placeret i kælderen ved Offenbachsvej 39, Offenbachsvej 29 samt Mozartsvej 28.

Pris (2021):
- Vaskemaskine: 15 kr. pr. vask
- Tørretumbler: 3 kr. for 7 min.

Indgang til vaskerierne samt brug af maskiner kræver en nøglebrik. Denne bestilles ved at sende en mail til foreningens administrator, boesdal@boligexperten.dk, med emnet “E/F Seierøehus - bestilling af vaskebrik”. Prisen for en ny vaskebrik er 306,25 kr (2020). 

Reservering:
Reservering af tider kan ske på to måder, enten via Nortec's mobil-app, E-vaskeri, eller på skærmene som styrer maskinerne i vaskerierne. Maskinerne reserveres i tidsrum af 1,5 timer. Maskinerne kan selvfølgelig også bruges uden reservation hvis de ikke er optaget eller reserveret af andre.

Åbningstider:
Vasketiderne er i henhold til husordenen, begrænset til tidsrummet 8-22 på hverdage og 10-22 på lør-, søn- og helligdage (alle dage kan man dog ikke igangsætte vaske efter kl 21.00). Tidsrummet håndhæves ved at et relæ slår strømmen til maskinerne fra udenfor det nævnte tidsrum, og det er ikke muligt at tilgå vaskerierne uden for disse tidsrum. 

Fejl:
Konstaterer du problemer og/eller mangler i vaskerierne, bedes du sætte et skilt på maskinen og fejlmelde til Nortec på følgende side, https://nortec.dk/fejlmeld. Er fejlen, at vaskeriet er offline, så skal viceværten kontaktes, fordi så skal routeren genstartes.

 

Vask af tøj i lejlighederne

Ved brug af vaskemaskiner i lejlighederne, opfordrer vi til at der anvendes de anbefalede drypbakker under maskinerne. Maskin-/tøjvask i lejlighederne er naturligvis underlagt retningslinierne for støjende maskiner, da ikke mindst vibrationer og lyd fra centrifugering kan spredes langt i ejendommen.


Tørrekældre - tørrepladser

Fordelt rundt i kældrene er der mange tørrerum, der er til fri afbenyttelse. Derudover er der tørrestativer placeret i østsiden af gården (siden mod Offenbachsvej). Tørring af tøj på fællesarealerne er på eget ansvar. Der må ikke tørres tøj fra vinduer og altaner. Hvis tøj tørres indenfor, skal der sikres tilstrækkelig udluftning i lejligheden for at undgå fugtskader. 

Tørrerummene rengøres en gang om måneden (første tirsdag i hver måned), men de bliver kun rengjort hvis rummene er tømt helt for tøj. Det er derfor vigtigt at tøj er fjernet på disse dage.