Tøjvask


Vaskerier

Der findes tre vaskerier i ejendommen. Hvert vaskeri er udstyret med to vaskemaskiner og en tørretumbler. Vaskerierne er placeret i kælderen ved Offenbachsvej 39, Offenbachsvej 29 samt Mozartsvej 28.

Pris, møntindkast (2014):

- Vaskemaskine: 20 kr. pr. vask

- Tørretumbler: 3 kr. for 7 min.

Vaskerierne kræver en særlig nøgle der mod depositum udleveres hos varmemesteren i hans kontortid (læs mere under punktet 'Nøgle bestilling').

Reservering af tider sker ved at udfylde de opslag/tidstabeller der er sat op i de enkelte vaskerier. Vasketiderne er i henhold til husordenen, begrænset til tidsrummet 8-22 på hverdage og 10-22 på søgnehelligdage. Tidsrummet håndhæves ved at et relæ slår strømmen til maskinerne fra udenfor det nævnte tidsrum.

Konstaterer du problemer og/eller mangler i vaskerierne, bedes du sætte et skilt på maskinen og orientere varmemesteren.

 

Vask af tøj i lejlighederne

Ved brug af vaskemaskiner i lejlighederne, opfordrer vi til at der anvendes de anbefalede drypbakker under maskinerne. Maskin-/tøjvask i lejlighederne er naturligvis underlagt retningslinierne for støjende maskiner, da ikke mindst vibrationer og lyd fra centrifugering kan spredes langt i ejendommen.

 

Tørrekældre - tørrepladser

Fordelt rundt i kældrene er der mange tørrerum, der er til fri afbenyttelse. Derudover er der tørrepladser i begge ender af gården. Tørring af tøj på fællesarealerne er på eget ansvar. Der må ikke tørres tøj fra vinduer og altaner. Hvis tøj tørres indenfor, skal der sikres tilstrækkelig udluftning i lejligheden.