Skadedyr i ejendom eller lejlighed

 

Ved mistanke om skadedyr i ejendommen, eksempelvis væggelus, kontakt da hurtigst muligt ejendomsinspektøren.

Det er vigtigt at reagere hurtigt ved mistanker, eftersom skadedyr kan sprede sig i ejendommen, hvilket både er en stor gene og omkostning.

Læs mere under paragraf 10 i vores husorden.