Økonomi

 

Budget og regnskaber

Ejerforeningens budgetter og regnskaber godkendes på den årlige Generalforsamling, og ligger som bilag til referaterne, under punktet 'Referater og bilag' i menuen til venstre.

 

Fællesudgifter

Opkrævning af fællesudgifter blandt ejerne sker 4 gange årligt via PBS. Opkrævningen håndteres af ejerforeningens administrator.

Sammen med fællesudgifterne opkræves også :

  • a conto varme, læs mere om dette under punktet 'El/gas/vand/varme' i sektionen om 'Ejendommen'
  • grundfond, læs mere om denne under 'Fonde' nedenfor
  • hybridafgift, der dækker over kabeltv, læs mere om dette under punktet 'TV/internet' i sektionen om 'Ejendommen'

 

Fonde

Ejerforeningen har opsparing i to fonde. Indestående i de to fonde ved årsskiftet, kan ses i det seneste årsregnskab.

 

♦ Grundfond

Ejerne indbetaler årligt over fællesudgifterne, kr. 21,00 pr. fordelingstal til foreningens grundfond. Grundfondsbeløbet er reserveret til større projekter der besluttes af generalforsamlingen jvf. vedtægternes §14.

På den ordinære generalforsamling 2014, vedtog generalforsamlingen, at der til finansiering af et planlagt vedligeholdelsesarbejde indføres en tidsbegrænset ekstraindbetaling til grundfonden.

Indbetalingen andrager 40,- kr./årligt per fordelingstal i en 4-årig periode gældende fra 1. januar 2015 – 31. december 2018.

 

♦ Fond til opgangsrenovering

Ved ejerskifte opkræves de kommende ejere kr. 35,00 pr. fordelingstal, som et engangsbeløb, i forbindelse med køb af lejlighed. Det opkrævede beløb hensættes til renovering af ejendommens opgange.