Økonomi

 

Budget og regnskaber

Ejerforeningens budgetter og regnskaber godkendes på den årlige Generalforsamling, og ligger som bilag til referaterne, under punktet 'Referater og bilag' i menuen til venstre.

 

Fællesudgifter

Opkrævning af fællesudgifter blandt ejerne sker 4 gange årligt via PBS. Opkrævningen håndteres af ejerforeningens administrator.

Sammen med fællesudgifterne opkræves også :

  • a conto varme, læs mere om dette under punktet 'El/gas/vand/varme' i sektionen om 'Ejendommen'
  • grundfond, læs mere om denne under 'Fonde' nedenfor
  • hybridafgift, der dækker over kabeltv, læs mere om dette under punktet 'TV/internet' i sektionen om 'Ejendommen'