Økonomi

 

Budget og regnskaber

Ejerforeningens budgetter og regnskaber godkendes på den årlige Generalforsamling, og ligger som bilag til referaterne fra disse.

 

Fællesudgifter

Opkrævning af fællesudgifter blandt ejerne sker 4 gange årligt via PBS. Opkrævningen håndteres af ejerforeningens administrator.