Ventilation

 

Afkast (aftræk) fra toiletter og køkkener

Vores ejendom, Seierøehus, er opført i 1936/37 og er opbygget efter datidens principper med naturligt aftræk via murede kanaler og med erstatningsluft (friskluft) ind gennem riste i facaden. Der er separat aftræk fra henholdsvis køkken og toilet/bad, som er ført op til fælles skorsten.

Nogle lejligheder har ikke aftræk fra deres bruserum. Ude i højre side er der lavet en lille skrivelse omkring hvad man kan gøre for at undgå ophobning af fugt med risiko for skimmel til følge.

Aftræk fra lejlighederne på 3.sal er dog ført direkte over tag via enkeltstående taghætter i tagfladen og er således ikke en del af de murede aftrækskanaler fra stuen, 1. og 2.sal.

Jævnfør bygningsreglementet skal afkast (aftræk) føres over tag. Dette er for ikke, at forurene de øvrige lejligheder med lugt- eller fugtgener. Der må derfor fra stue, 1. og 2.sal ikke etableres afkast i facaden. Dette er tilsvarende årsagen til, at der er forbud mod, at optænde grill eller lign. på altanerne som det fremgår i husordenen.

Over årene har mange ønsket at etablere afkast i ejendommens mur, med det formål at etablere afkast fra badrum uden aftrækskanaler. Alle ansøgninger har til dato fået afslag, og så sent som 2016 gav Københavns Kommune igen afslag til en beboer, med henvisning til at det ikke opfyldte kravet om at afkastet skal føres over tag.

 

Emhætter / ventilatorer på badeværelse

Det er ikke tilladt, at etablere mekanisk aftræk ind på de murede kanaler, da der kan være risiko for, at luften bliver presset ind i de øvrige tilsluttede lejligheder som er forbundet hermed. Dette er gældende for både tilslutning af loftventilator fra toilet/bad samt for emhætte i køkkener.

Aftrækskanalen i køkkenet fungerer i øvrigt som ventilering af hele lejligheden. Det er derfor heller ikke tilladt, at blænde eller på anden vis ændre denne. Det samme er gældende for riste i facaderne der ikke må blændes eller afskærmes.

Hvor det ikke er tilladt, at have mekanisk aftræk fra køkkenet, kan det alternativt foreslås eksempelvis, at anvende en emhætte med aktivt kulfilter, der via recirkulering renser luften for mados.

Da der gennem tiden er foretaget mange ombygninger og det i øvrigt er erfaret, at nogle murede kanaler allerede er ændret eller sågar aflukket, er ovenstående forbud en generel regel i ejerforeningen.