Energirenoveringsprojekt 2018/19 

På en ekstraordinær generalforsamling i 2017 besluttede foreningen at gå videre med et stort energirenoveringsprojekt.

Projektopstart er midt i november 2018 og starter ved Sjælør Boulevard 30-40, og stilladset ventes at blive flyttet rundt om ejendommen med urets retning. Arbejdet ventes afsluttet midt i 2019.

I projektet forbedres isoleringen, samt klimaskærmen, og tag får udbedret mangler. Det er således et projekt, der skal forbedre og vedligeholde bygningen, så den fortsat i mange år er en god, miljøvenlig og sund bolig.

På en ekstraordinær generalforsamling i marts 2019 besluttede ejerforeningen at lave et ekstra projekt, som kører sideløbende, hvor karnapper vil blive istandsat.  Der sidder nogle bærende jern over karnapvinduer, som er rustet, og i projektet blotlægges en del af karnapperne, i det omfang det er nødvendigt,  og rustbehandles. 

Ejerforeningens bestyrelse har via administrator (BoligExperten) tilknyttet faglig rådgivning hos SBS Rådgivning.

Udgifterne (fremgår af officielle dokumenter fra generalforsamlinger) fordeles på de enkelte lejligheder efter fordelingsnøglen. En andel af omkostningen i det oprindelige energirenoveringsprojekt (en tredjedel) betales af myndighederne som tilskud via Københavns Kommune, men der henvises til, at en tilbagebetalingsdeklaration i nogle omstændigheder kan føre til, at en lejlighedsejer ved salg kan komme til at skulle betale dette tilskud (for egen lejlighed) tilbage til kommunen. 

Karnapprojektet har ikke fået støtte fra byfornyelsestilskud.

Vedligeholdelsesplanen

I forbindelse med generalforsamlingen 2014, indførte bestyrelsen en 10-årig vedligeholdelsesplan, baseret på en tilstandsrapport for ejendommen. 

  • tilstandsrapporten,
  • kendskabet til ejendommen
  • rådgivningen fra vores tilknyttede byggesagkyndige rådgivere
  • ejerforeningens økonomiske situation.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten opdateres regelmæssigt, så den altid giver et aktuelt overblik over ejendommens tilstand. Et overblik der kan baseres en 10 årig vedligeholdelsesplan på.


Se den seneste tilstandsrapport under de officielle dokumenter.