Den nye gårdhave fra 2018

 

Renovering af gården - Københavns gårdhaver

i 2017/2018 har vi fået en ny gårdhave, finansieret af Københavns Kommune og statens byfornyelsesmidler.

Kommunen havde valgt firmaet Gaardrum.dk til at forestå projektet.

Gaardrum.dk indkaldte i marts 2015 til et orienteringsmøde for alle interesserede beboere, hvor de opridsede hele projektets forløb, samt foreviste nogle infotavler, der nu er hængt op i samtlige opgange. 

Renoveringen af gården er 50/50 finansieret af Københavns Kommune og Staten, men der har været vedligeholdelsesarbejder på ejendommen, som økonomisk fordelagtigt kunne udføres i forbindelse med gårdrenoveringen. Vores kloaker har i den forbindelse gennemgået en større renovering. 

I kan læse generelt om Københavns gårdhaver, som er en del af Københavns byfornyelse på kommunens hjemmeside.